Prawo do odstąpienia od umowy


1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub inna osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Produktu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie tego terminu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Marbet o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przez jednoznaczne oświadczenie przesłane Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adres bok@sklep-marbetdesign.com lub też pocztą na adres siedziby Marbet.
W tym celu Klient może skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy przez jego wypełnienie i przesłanie Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklep-marbetdesign.com lub też pocztą na adres siedziby Marbet.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Marbet zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez niego koszty przesyłki Wyrobów. Zwrot płatności nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Marbet przez Klienta o odstąpieniu od umowy.
Marbet może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Wyrobów.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, który otrzymał Wyroby, powinien je zwrócić na adres Marbet razem z dowodem zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin ten będzie zachowany, gdy Klient odeśle Wyroby przed upływem 14 dni.

6. Zwracane Wyroby nie powinny nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Wyrobów wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech Wyrobów.

7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.